On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació

Preguntes Freqüents

En aquest apartat pots resoldre les teues dubtes i preguntes
ON PUC ADQUIRIR EL MEU BITLLET?
DE QUANT CANVI DISPOSEN ELS CONDUCTORS?
TÉ MÉS DUBTES SOBRE ELS NOSTRES SERVICIS?
QUINS SÓN LES NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA?
QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE AL VIATJAR AMB XIQUETS
PUC VIATJAR AMB ANIMALS?
¿ON PUC INFORMAR-ME SOBRE UN OBJECTE PERDUT?
QUÈ NORMES S'APLIQUEN UNA VEGADA EN L'INTERIOR De l'AUTOBÚS?
QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE ABANS DE PUJAR AL BUS?
AMB QUÈ EMBALUMS PUC VIATJAR EN L'AUTOBÚS?
ON PUC ADQUIRIR EL MEU BITLLET?

Els títols de viatge o bitllets poden adquirir-se a bord del bus (bitllets senzills) , en la nostra taquilla de l’Estació d’Autobusos d’Alcoi i en la xarxa d’estancs, llibreries i quioscos de venda autoritzada:

– TAQUILLA SUBÚS ALCOI: Av. Juan Gil Albert, 61 (03804 Alcoi) Tel. 965-52-05-62

DE QUANT CANVI DISPOSEN ELS CONDUCTORS?

El canvi màxim del que disposa el conductor és de 10 euros.

El conductor no té obligació de proporcionar canvi de moneda que supere la quantitat indicada.

Els usuaris que no pogueren abonar el seu bitllet per no disposar de la moneda fraccionària indicada, podran optar per baixar-se del vehicle o prosseguir el recorregut exigint del conductor el bitllet i un resguard per a l’entrega del canvi en la taquilla de l’empresa (Estació d’Autobusos d’Alcoi, Av. Juan Gil Albert, 61 (03804 Alcoi)) al matí següent del dia laborable

TÉ MÉS DUBTES SOBRE ELS NOSTRES SERVICIS?

Pot fer-nos arribar les teues consultes a través dels canals següents

Web: Buzón Atención al Cliente

Correo electrónico: cliente@subus.es

Teléfono: 965 52 05 62

QUINS SÓN LES NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA?
 • Mantindrem la calma. Eixirem de l’autobús per les portes més pròximes i accessibles de forma ordenada i ràpida però sense precipitar-nos i sense entretindre’ns a agafar els nostres objectes personals.
 • Per a obrir les portes accionarem el dispositiu d’obertura que es troba ubicat junt amb estes.
 • Dita dispositiva NOMÉS HA D’UTILITZAR-SE QUAN EL VEHICLE ESTIGA DETINGUT.
 • Si fóra necessari per estar les portes obstaculitzades o tancades, abandonarem el vehicle per qualsevol de les finestres del mateix (excepte pel parabrisa)
 • Per a això trencarem estes utilitzant un martell rompecristales.
 • Ens allunyarem de l’autobús situant-nos en un lloc segur respecte al tràfic.
 • En cas d’incendi de poca envergadura, utilitzarem l’extintor seguint les indicacions.
 • Si el foc s’estenguera o produïra fum abundant, abandonarem ràpidament el vehicle.
 • Avisarem als servicis d’emergència marcant el número 112. o Seguirem en tot moment.
QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE AL VIATJAR AMB XIQUETS
 • Si l’autobús disposa de doble espai en la plataforma central, podran viatjar simultàniament en la plataforma central una cadira de rodes i un carret de xiquet (o dos cadires de rodes o dos carrets de xiquet si fóra el cas) .
 • Si les places de discapacitats estan ocupades, es podrà accedir a l’autobús amb la cadira plegada i sempre que existisca espai per a això.
 • L’accés dels cotxes o cadires de xiquet es realitzarà per la porta davantera.
 • La persona adulta que conduïsca un cotxe o cadira de xiquet haurà de situar-la en la plataforma central evitant dificultar el pas en els llocs destinats al trànsit de persones.
 • Així mateix, situarà la cadira en sentit contrari a la marxa i amb el fre accionat.
 • Els carrets dobles podran accedir a l’autobús sempre que el conductor, en funció del grau d’ocupació, així ho autoritze
PUC VIATJAR AMB ANIMALS?

Està permés viatjar amb gossos pigalls proveïts de cadena i identificació sanitària. Queda autoritzat l’accés d’animals de companyia. En el cas dels gossos, sempre que romanguen subjectes i amb boç, i la resta d’animals, dins de recipients (transportets) sempre que romanguen subjectes a la persona que els acompanya. Els propietaris dels animals són responsables de la neteja de la brutícia en general que estos pogueren ocasionar. Observant, en tot cas, allò que s’ha estipulat en l’article 18, punt b) de l’ordenança Municipal de Transport de la ciutat d’Alcoi, en especial, el relatiu a seguretat. En tot cas, serà el conductor en última instància qui haurà d’autoritzar o no l’accés a l’autobús amb animals

¿ON PUC INFORMAR-ME SOBRE UN OBJECTE PERDUT?

Si a l’abaixar-se de l’autobús s’adona que ha deixat algun objecte a bord, pot sol·licitar informació contactant amb l’Oficina d’Atenció al Client. Carrer Fila Navarresos, 14 (03801 Alcoi).

De 9:00 a 14:30 i 16:00 a 18:00 (DILLUNS A DIVENDRES) . Tel. 965 54 10 28 Li recomanem que per a facilitar la localització de la mateixa aportació totes les dades que siga possible

QUÈ NORMES S'APLIQUEN UNA VEGADA EN L'INTERIOR De l'AUTOBÚS?
 • Passarem al fons de la plataforma evitant romandre en les zones de pas i d’eixida.
 • Usarem els agarradors per a evitar caigudes.
 • Sempre que siga possible viatjarem assentats alhora que respectarem la prioritat d’assentisc reservat per a les Persones de Mobilitat Reduïda (invidents, persones amb crosses, embarassades, persones amb niños,…..)
 • Tindrem en compte que les persones en cadira de rodes tenen preferència sobre la resta de passatgers tant per a accedir a l’autobús en cas d’alta ocupació com per a situar-se en la plataforma central.
 • Polsarem els timbres de sol·licitud de parada amb la suficient antelació.
 • No parlarem amb el conductor a menys que siga imprescindible.
 • A l’utilitzar el telèfon mòbil procurarem parlar en un to davall per a no molestar a la resta de viatgers.
 • Seguirem les indicacions del conductor en tot moment, especialment en el cas que es produïren situacions excepcionals o d’emergència.
QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE ABANS DE PUJAR AL BUS?
 • En el cas de desplaçar-se amb autobús per a realitzar connexions amb altres mitjans de transport, planifique el seu viatge amb temps suficient.
 • Mentres esperem a l’autobús, hem de romandre en la vorera, mai en la calçada i sempre a una certa distància d’esta.
 • A l’arribar el bus, és imprescindible fer un senyal al conductor per a informar-li de la nostra intenció de prendre l’autobús.
 • És recomanable preparar el títol o l’import exacte del mateix abans de que arribe l’autobús per a evitar fer esperar innecessàriament a la resta de viatgers.
 • Al desplaçar-nos en les proximitats de l’autobús, evitarem situar-nos junt amb els retrovisors i creuar per davant del vehicle.
AMB QUÈ EMBALUMS PUC VIATJAR EN L'AUTOBÚS?
 • En el bus podem transportar motxilles, bosses de mà, xicotetes maletes i, en general, aquells embalums que no suposen un raobstáculo o risc per a la resta de viatgers.
 • Els carros de la compra no han de col·locar-se en zones de pas i l’accés al bus està condicionat al grau d’ocupació, sent el conductor qui finalment haurà d’autoritzar o no el dit accés.
 • El nombre màxim de carros a bord serà dos. o Cada viatger és responsable dels embalums que port, havent de fer-se càrrec en tot moment d’ells i evitar que estos molesten o taquen altres viatgers
 • El conductor és el responsable d’autoritzar l’accés amb embalums i haurà d’atendre’s a les seues indicacions per a evitar causar molèsties a la resta de passatgers.
 • Per motius de seguretat, no està permés l’accés al bus amb patins, bicicletes no plegables o semblants vehicles no motoritzats no plegables, vehicles motoritzats i en general qualsevol altre vehicle que puga suposar un risc o molèstia per a la resta dels viatgers
 • Les bicicletes plegables amb grandària equivalent a un equipatge de mà podran accedir a l’autobús sense cost addicional situant-se en la plataforma central.
 • El dit accés es limitarà a UNA ÚNICA BICICLETA PER AUTOBÚS i està condicionat a l’existència d’espai en la dita plataforma.
 • En tot cas serà el conductor qui autoritze finalment l’accés en funció del grau d’ocupació del vehicle.
 • El propietari de la bicicleta és el responsable de la seua custòdia i d’evitar causar molèstia o dany a la resta de viatgers.